6° / -4° Intervalos nubosos con lluvia escasa

ORDENACIÓ DELS ESPAIS NATURALS DEL PARC NATURAL DE L'ALT PIRINEU DEL MUNICIPI D'ALINS (Condicionament de l'espai exterior del Refugi del Gall Fer)

Actuació realitzada amb el suport de la Generalitat de Catalunya. Actuació cofinançada pel fons FEADER.

DIJOUS 07 GENER 2021

L'EMD D'ARAÓS ha realitzat l'actuació ORDENACIÓ DELS ESPAIS NATURALS DEL PARC NATURAL DE L'ALT PIRINEU DEL MUNICIPI D'ALINS (Condicionament de l'espai exterior del Refugi del Gall Fer) amb el suport de la Generalitat de Catalunya. Aquesta acció ha estat cofinançada pel fons FEADER dins de l'operació 04.04.01 (Actuacions en espècies, hàbitats i paisatges).

Amb aquesta actuació s'han realitzat les obres necessàries per adequar l’espai exterior d’aquest Refugi, i d’aquesta manera consolidar un punt d’acollida dels visitants. A través d’aquestes es vol aconseguir millorar la funcionalitat, l’oferta, la seguretat i la preservació d’aquest espai exterior.
La instal·lació de cartells amb els itineraris d’esquí de fons, i sobre l’estat de la carretera així com la recol·locació del plafó informatiu a la zona del mirador permetrà als visitants planificar els itineraris i interpretar la riquesa de l’entorn tant a l’estiu com en especial a l’hivern.
Altres actuacions que s’han realitzat a l’exterior de l’edifici són la instal·lació d’una barana perimetral de fusta tractada amb la qual ha permès una millora la seguretat i evita l’accés a zones no inaccessibles, així com preservar el paisatge, la flora i la fauna de l’entorn. Els treballs de barana s’han complementat amb la construcció d’un marge perimetral de pedra seca que delimita perfectament l’àmbit de tot el refugi.
També s’ha realitzat la construcció d’una escala metàl·lica que dona accés a les plaques solars
existents amb la finalitat de condicionar l’accés en aquest punt per les tasques de manteniment. Així mateix en aquest punt s’ha ampliat la zona protegida per la barana per tal de millorar les condicions de seguretat en el cap del mur d’escullera.
Les tasques de condicionament del mirador permetran potenciar la importància de la zona i la seva
preservació. La instal·lació dels panells informatius que serviran per al guiatge dels usuaris del refugi els permetrà un millor seguiment i comprensió de l’entorn natural en el que es troben i alhora, el panell que indicarà l’estat del camí minimitzarà els riscos i les seves conseqüències pel que fa a l’accés al medi natural.
Els treballs també consideren la regularització del paviment exterior del refugi entre els quals s’hi
inclou el condicionament i millora de la plataforma del camí que passa per davant del mateix.

Document Actions