Dimarts, 22 De Maig De 2018
Pl. de l'Ajuntament sn, 
Alins - 25574
Telèfon: 973624405 Fax: 973624388

13/11
2017

PLA DE CAMINS DE TITULARITAT MUNICIPAL


L'EMD d'Araós ha executat tasques d3e manteniment a la pista forestal Bosc Virós

L'EMD d'Araós ha realitzat els treballs de MANTENIMENT DE LA PISTA FORESTAL BOSC VIRÓS, consistent en el manteniment de la pista forestal que dona accés al Bosc de Virós per tal d'assegurar l'accés al Bosc i concretament en:

- Neteja de cunetes

- Reparació i neteja d'obres de drenatge transversal.

Aquesta actuació ha tingut un cost de 2.415,40¬ dels quals 2.000,00¬ han estat aportat per la DUPTACIÓ DE LLEIDA dins del Pla de Camins de Titularitat Municial i 415,40¬ per la mateixa EMD d'Araós.

L'actuació ha estat executada per l'empresa RIU NOGUERA SL Mapa Web