27° / 13° Poc tapat

Ajuts a la gestió forestal sostenible.

Arranjament de vials i construcció d’obra civil (Annex 3) i Actuacions silvícoles de millora i generació de cicles ecosistèmics (Annex 4) amb cofinançament FEADER

DIJOUS 03 NOVEMBRE 2022

El Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural, dins de la convocatòria Resolució ACC/1765/2021 de 2 de juny, ha atorgat a l’Ajuntament d’Alins i les EMD’s d’Araós, Ainet de Besan i Àreu, les subvenció  per actuacions de la gestió forestal sostenible cofinançades en un 43% pel FEADER que a continuació es relacionen:

Ajuntament d’Alins

Exp. PS32608821 - Xarxa viària forestal per a la gestió dels boscos - Subv. 2.088,00 €

EMD d’Araós

Exp. PS42620921 - Actuacions silvícoles de millora i generació dels cicles – Subv. 9.883,50 €

Exp. PS32609921 - Xarxa viària forestal per a la gestió dels boscos – Subv. 2.367,00 €

EMD d’Ainet de Besan

Exp. PS42620821 - Actuacions silvícoles de millora i generació dels cicles – Subv. 11.400,00 €

EMD d’Àreu

Exp. PS32610121 - Xarxa viària forestal per a la gestió dels boscos – Subv. 6.300,00 €