27° / 13° Poc tapat

Aprovació de les bases reguladores i convocatòria del procés d’estabilització,

Bases reguladores de la convocatòria excepcional del concurs per a la cobertura definitiva de la plaça vacant d’Administratiu/va de personal funcionari de l’Ajuntament d’Alins corresponent a l’oferta pública d’estabilització de 2022

DILLUNS 02 GENER 2023

ANUNCI sobre convocatòria per cobrir una plaça en el marc del procés d'estabilització de l'ocupació temporal.

En el Butlletí Oficial de la Província de Lleida de 29 de desembre es publica íntegrament la convocatòria i les bases que s’adjunten en annex del procés selectiu per a la cobertura definitiva de les places vacants a la plantilla de personal funcionari de l’Ajuntament de Alins, pel sistema de concurs, torn lliure, en el marc del procés

d’estabilització de l’ocupació temporal que estableix la Llei 20/2021, de 28 de desembre, de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat en l’ocupació publica, incloses a l’oferta d’ocupació publica per a l’estabilització de l’ocupació temporal d’aquest Ajuntament publicada al Butlletí Oficial de la Província de Lleida (BOPL) numero 103 de data 30 de maig de 2022.


Podeu demanar la documentació a les oficines municipals.