6° / -5° Poc tapat

Construcció de portada d’aigua al dipòsit general d’aigua per al consum humà, al poble d’Alins

Millora a les captaciós d'aigua de boca de la localitat d'Alins

DIMECRES 28 DESEMBRE 2022

Mitjançant un ajut de la Diputació de Lleida, Pla per al finançament d’inversions en matèria de Salut de la Diputació de Lleida 2020 – 2022, l'Ajuntament d'ALin sha realitzat millores a la captació i conducció de l'aigua potable de la localitat d'Alins.

Amb aquesta actuació ha quedat resolta la problemàtica existent en l'abastament en les èpoques de màxima demanda.