17° / 5° Tapat amb pluja

PISTA POLIESPORTIVA

Treballs d'escollera de contenció i pista poliesportiva

DIMECRES 28 DESEMBRE 2022

L'EMD d'Araós, mitjançant un ajut de la Diputació de Lleida, ha executat els treballs de consolidació de talús i pista poliesportiva a la localitat d'Araós.

L'actuació està inclosa al Pla de cooperació municipal de la Diputació de Lleida per al finançament d’inversions dels ajuntaments i les entitats municipals descentralitzades del territori de Lleida 2020-2021.