17° / 5° Tapat amb pluja

REHABILITACIÓ I AMPLIACIÓ DE L’ESCOLA D’ALINS PER ADAQPTAR-LA AL PROGRAMA D’ESCOLA DE DOS UNITATS

Actuació finançada amb el PUOSC.

Aula
Aula

DIMARTS 09 NOVEMBRE 2021

L'Ajuntament d'Alins ha executat les obres del PROJECTE DE REHABILITACIÓ I AMPLIACIÓ DE L’ESCOLA D’ALINS PER ADAQPTAR-LA AL PROGRAMA D’ESCOLA DE DOS UNITATS finançada pel PUOSC de la Generalitat de Catalunya.

L'actuació, amb un cost de 214.824,63€, executada per l'empresa EXCAVACIONS I CONSTRUC. DOMINGO MOLI, SL, ha comptat amb un ajut PUOSC total 189.899,89€ de repartits en 116.642,45€ del Programa d'inversions i 73.257,47€ del Programa de Petits Municipis.

Les obres executades han condicionat l’edifici existent reforçant l’estructura i aïllant

tèrmicament les parets per l’exterior, fent una nova coberta i ampliant en planta baixa 67 m2

per dotar a d'instal·lació de la sala polivalent menjador-aula de psicomotricitat que demanava

el Departament d’Ensenyament per complir amb els criteris del mateix pel que fa a una

Escola de dos unitats.

La nova distribució amb l’edifici reformat és el següent:

-  planta baixa 2 sales polivalents, banys i accessos.

- planta primera, aula, bany, zona de servei administratiu / despatx de professors.

Els acabats exteriors de l’edifici són integradors amb l’estil actual i es fa servir la pedra

combinada amb l’arrebossat, les teulades de pissarra i les fusteries d’alumini lacat amb les

tonalitats existents o similars.