14° / 2° Intervalos nubosos con lluvia escasa

En xifres

Alins

Codi
250175
Comarca
Pallars Sobirà
Població
283
Superfície
183,19
Densitat
1,5
Altitud
1.048

Superfície (km²)

Municipi
183,19
Comarca
1.377,92
Catalunya
32.108

Densitat (hab./km²)

Municipi
1,5
Comarca
5,3
Catalunya
246,1

Homes

Municipi
152
Comarca
3.764
Catalunya
3.887.223

Dones

Municipi
131
Comarca
3.524
Catalunya
4.014.740

Població

Municipi
283
Comarca
7.288
Catalunya
7.901.963

Població de 0 a 14 anys

Municipi
26
Comarca
858
Catalunya
1.116.910

Població de 15 a 64 anys

Municipi
181
Comarca
4.905
Catalunya
5.255.889

Població de 65 a 84 anys

Municipi
49
Comarca
1.229
Catalunya
1.272.703

Població de 85 anys i més

Municipi
27
Comarca
296
Catalunya
256.461

Població

Municipi
283
Comarca
7.288
Catalunya
7.901.963

Homes de 0 a 14 anys

Municipi
15
Comarca
448
Catalunya
575.181

Homes de 15 a 64 anys

Municipi
94
Comarca
2.550
Catalunya
2.654.179

Homes de 65 a 84 anys

Municipi
31
Comarca
664
Catalunya
572.244

Homes de 85 anys i més

Municipi
12
Comarca
102
Catalunya
85.619

Homes

Municipi
152
Comarca
3.764
Catalunya
3.887.223

Dones de 0 a 14 anys

Municipi
11
Comarca
410
Catalunya
541.729

Dones de 15 a 64 anys

Municipi
87
Comarca
2.355
Catalunya
2.601.710

Dones de 65 a 84 anys

Municipi
18
Comarca
565
Catalunya
700.459

Dones de 85 anys i més

Municipi
15
Comarca
194
Catalunya
170.842

Dones

Municipi
131
Comarca
3.524
Catalunya
4.014.740

Població nascuda a Catalunya

Municipi
247
Comarca
5.746
Catalunya
4.975.830

Població nascuda a la resta d'Espanya

Municipi
11
Comarca
564
Catalunya
1.151.646

Població nascuda a l'estranger

Municipi
25
Comarca
978
Catalunya
1.774.487

Població

Municipi
283
Comarca
7.288
Catalunya
7.901.963

Població amb nacionalitat espanyola

Municipi
267
Comarca
6.510
Catalunya
6.539.982

Població amb nacionalitat estrangera

Municipi
16
Comarca
778
Catalunya
1.361.981

Població

Municipi
283
Comarca
7.288
Catalunya
7.901.963

Homes amb nacionalitat espanyola

Municipi
146
Comarca
3.384
Catalunya
3.186.015

Homes amb nacionalitat estrangera

Municipi
6
Comarca
380
Catalunya
701.208

Homes

Municipi
152
Comarca
3.764
Catalunya
3.887.223

Dones amb nacionalitat espanyola

Municipi
121
Comarca
3.126
Catalunya
3.353.967

Dones amb nacionalitat estrangera

Municipi
10
Comarca
398
Catalunya
660.773

Dones

Municipi
131
Comarca
3.524
Catalunya
4.014.740

Homes residents a l'estranger

Municipi
11
Comarca
285
Catalunya
187.341

Dones residents a l'estranger

Municipi
11
Comarca
250
Catalunya
180.026

Població resident a l'estranger

Municipi
22
Comarca
535
Catalunya
367.367

Alumnes residents (edat escolar)

Municipi
30
Comarca
960
Catalunya
1.233.790

Alumnes residents que estudien al mateix municipi (%)

Municipi
33,3
Comarca
54,7
Catalunya
82

Naixements. Nens

Municipi
2
Comarca
18
Catalunya
29.187

Naixements. Nenes

Municipi
1
Comarca
24
Catalunya
27.195

Naixements

Municipi
3
Comarca
42
Catalunya
56.382

Defuncions. Homes

Municipi
3
Comarca
35
Catalunya
35.395

Defuncions. Dones

Municipi
1
Comarca
39
Catalunya
35.311

Defuncions

Municipi
4
Comarca
74
Catalunya
70.706

Matrimonis

Municipi
2
Comarca
33
Catalunya
27.100

Llars amb una persona

Municipi
48
Comarca
1.311
Catalunya
762.624

Llars amb dues persones

Municipi
24
Comarca
762
Catalunya
871.499

Llars amb tres persones

Municipi
21
Comarca
531
Catalunya
622.581

Llars amb quatre persones

Municipi
18
Comarca
372
Catalunya
500.357

Llars amb cinc persones i més

Municipi
9
Comarca
216
Catalunya
232.296

Llars

Municipi
120
Comarca
3.189
Catalunya
2.989.357

Migracions (saldo) amb Catalunya

Municipi
3
Comarca
59
Catalunya
_

Migracions (saldo) amb Espanya

Municipi
1
Comarca
-3
Catalunya
-5.865

Saldo migratori intern

Municipi
4
Comarca
56
Catalunya
-5.865

Immigracions externes

Municipi
2
Comarca
137
Catalunya
274.438

Emigracions externes

Municipi
6
Comarca
88
Catalunya
115.892

Immigracions de la resta de la UE

Municipi
1
Comarca
25
Catalunya
29.090

Immigracions de la resta del món

Municipi
1
Comarca
112
Catalunya
245.348

Immigracions externes

Municipi
2
Comarca
137
Catalunya
274.438

Taxa bruta de natalitat

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
_

Taxa bruta de mortalitat

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
_

Creixement natural - 2022

Municipi
-3,55
Comarca
-4,42
Catalunya
-1,83

Creixement migratori - 2022

Municipi
0
Comarca
14,5
Catalunya
19,49

Creixement total de la població - 2022

Municipi
-7,09
Comarca
9,81
Catalunya
17,89

Població que entén català

Municipi
296
Comarca
7.056
Catalunya
6.949.344

Població que sap parlar català

Municipi
286
Comarca
6.255
Catalunya
5.345.484

Població que sap llegir català

Municipi
281
Comarca
6.283
Catalunya
5.750.348

Població que sap escriure català

Municipi
219
Comarca
4.699
Catalunya
4.069.219

Població que no entén català

Municipi
0
Comarca
79
Catalunya
356.728

Població de 2 anys i més

Municipi
296
Comarca
7.134
Catalunya
7.306.072

Biblioteques públiques

Municipi
0
Comarca
2
Catalunya
459

Altres biblioteques

Municipi
0
Comarca
2
Catalunya
391

Biblioteques

Municipi
0
Comarca
4
Catalunya
850

Pavellons

Municipi
0
Comarca
3
Catalunya
1.031

Pistes poliesportives

Municipi
4
Comarca
37
Catalunya
8.405

Camps poliesportius

Municipi
2
Comarca
23
Catalunya
2.278

Sales esportives

Municipi
1
Comarca
30
Catalunya
9.332

Piscines cobertes

Municipi
1
Comarca
8
Catalunya
1.106

Pistes d'atletisme

Municipi
0
Comarca
0
Catalunya
438

Altres espais esportius

Municipi
24
Comarca
308
Catalunya
29.380

Espais esportius

Municipi
32
Comarca
409
Catalunya
51.970

Educació primària o inferior

Municipi
17,7
Comarca
12,4
Catalunya
15

Primera etapa d’educació secundària

Municipi
22,4
Comarca
21,5
Catalunya
27,7

Segona etapa d’educació secundària

Municipi
22,4
Comarca
26,5
Catalunya
23,3

Educació superior

Municipi
37,4
Comarca
39,5
Catalunya
33,9

Electors (Elec. municipals)

Municipi
231
Comarca
5.407
Catalunya
5.422.553

Participació (Elec. municipals) (%)

Municipi
89,2
Comarca
81,5
Catalunya
64,8

Electors (Elec. Parlament Catalunya)

Municipi
231
Comarca
5.477
Catalunya
5.624.067

Participació (Elec. Parlament Catalunya) (%)

Municipi
68
Comarca
65,5
Catalunya
51,3

Electors (Elec. Congrés)

Municipi
228
Comarca
5.346
Catalunya
5.615.420

Participació (Elec. Congrés) (%)

Municipi
76,8
Comarca
72,6
Catalunya
69,4

Electors (Elec. Parlament Europeu)

Municipi
231
Comarca
5.384
Catalunya
5.645.470

Participació (Elec. Parlament Europeu) (%)

Municipi
88,7
Comarca
80,6
Catalunya
60,9

Homes

Municipi
70
Comarca
1.885
Catalunya
1.864.245

Dones

Municipi
60
Comarca
1.610
Catalunya
1.662.630

Afiliats a la Seguretat Social segons residència de l'afiliat

Municipi
130
Comarca
3.490
Catalunya
3.526.870

Afiliacions Seguretat Social segons residència

Municipi
135
Comarca
3.760
Catalunya
3.707.545

Afiliacions agricultura al R. General SS (ubicació comptes cotització)

Municipi
5
Comarca
15
Catalunya
10.260

Afiliacions indústria al R. General SS (ubicació comptes cotització)

Municipi
0
Comarca
85
Catalunya
460.625

Afiliacions construcció al R. General SS (ubicació comptes cotització)

Municipi
5
Comarca
135
Catalunya
153.715

Afiliacions serveis al R. General SS (ubicació comptes cotització)

Municipi
15
Comarca
1.370
Catalunya
2.409.580

Afiliacions al R. General SS (ubicació comptes cotització)

Municipi
20
Comarca
1.605
Catalunya
3.034.175

Afiliacions agri. R.E.T.A. (ubicació de l'activitat)

Municipi
15
Comarca
195
Catalunya
21.005

Afiliacions ind. R.E.T.A.. (ubicació comptes de l'activitat)

Municipi
5
Comarca
45
Catalunya
36.575

Afiliacions const. R.E.T.A. (ubicació de l'activitat)

Municipi
10
Comarca
140
Catalunya
69.835

Afiliacions serveis R.E.T.A.. (ubicació de l'activitat)

Municipi
15
Comarca
600
Catalunya
432.525

Afiliacions R.E.T.A. (ubicació de l'activitat)

Municipi
45
Comarca
975
Catalunya
559.940

Afiliacions a centres SS fins a 9 treb. (ubicació comptes cotització)

Municipi
20
Comarca
800
Catalunya
548.655

Afiliacions a centres SS de 10 a 49 treb. (ubicació comptes cotització)

Municipi
0
Comarca
555
Catalunya
723.790

Afiliacions a centres SS de 50 a 249 treb. (ubicació comptes cotització)

Municipi
0
Comarca
250
Catalunya
725.200

Afiliacions a centres SS de 250 i més treb. (ubicació comptes cotització)

Municipi
0
Comarca
0
Catalunya
1.036.530

Afiliacions al R. General SS (ubicació comptes cotització)

Municipi
20
Comarca
1.605
Catalunya
3.034.175

Comptes de cotització

Municipi
11
Comarca
351
Catalunya
244.783

Pensions contributives de la S.S.

Municipi
67
Comarca
1.556
Catalunya
1.748.621

Pensió contributiva mitjana (euros)

Municipi
890,87
Comarca
998,45
Catalunya
1.247,58

Homes

Municipi
31
Comarca
669
Catalunya
742.088

Dones

Municipi
27
Comarca
647
Catalunya
795.474

Total

Municipi
58
Comarca
1.316
Catalunya
1.537.562

Atur registrat. Agricultura

Municipi
0
Comarca
5,7
Catalunya
5.678,7

Atur registrat. Indústria

Municipi
0
Comarca
7,4
Catalunya
37.608,4

Atur registrat. Construcció

Municipi
0
Comarca
15,2
Catalunya
26.094,6

Atur registrat. Serveis

Municipi
0,5
Comarca
128,1
Catalunya
246.025,3

Atur registrat (sense ocupació anterior)

Municipi
0
Comarca
4,6
Catalunya
24.969,3

Atur registrat

Municipi
0,5
Comarca
160,9
Catalunya
340.376,3

Atur registrat. Homes

Municipi
0
Comarca
74,6
Catalunya
144.854,4

Atur registrat. Dones

Municipi
0,5
Comarca
86,3
Catalunya
195.521,9

Atur registrat

Municipi
0,5
Comarca
160,9
Catalunya
340.376,3

Habitatges familiars principals

Municipi
118
Comarca
3.189
Catalunya
2.989.357

Habitatges familiars no principals

Municipi
174
Comarca
5.251
Catalunya
925.770

Habitatges familiars

Municipi
292
Comarca
8.440
Catalunya
3.915.127

Habitatges familiars principals (%)

Municipi
40,4
Comarca
37,8
Catalunya
76,4

Índex socioeconòmic territorial

Municipi
107,5
Comarca
107,2
Catalunya
100

IBI. Rebuts

Municipi
513
Comarca
13.737
Catalunya
5.932.460

IBI. Base imposable per rebut (euros)

Municipi
27.423
Comarca
37.014
Catalunya
70.362

IBI. Quota íntegra per rebut (euros)

Municipi
110
Comarca
197
Catalunya
497

IRPF. Base imposable per declarant

Municipi
16.762
Comarca
19.716
Catalunya
26.049

IRPF. Quota resultant autoliquidació per declarant

Municipi
3.847
Comarca
5.315
Catalunya
7.562

Superfície de terres llaurades

Municipi
152
Comarca
1.372
Catalunya
800.833

Superfície de pastures permanents

Municipi
4.093
Comarca
53.092
Catalunya
291.383

Superfície agrícola utilitzada

Municipi
4.246
Comarca
54.464
Catalunya
1.092.215

Conreus de cereals per a gra

Municipi
81
Comarca
410
Catalunya
360.408

Conreus collits en verd

Municipi
31
Comarca
760
Catalunya
79.907

Altres conreus herbacis

Municipi
6
Comarca
75
Catalunya
48.347

Guarets

Municipi
7
Comarca
34
Catalunya
38.416

Conreus de fruiters a l’aire lliure

Municipi
24
Comarca
46
Catalunya
106.030

Conreus d'olivera

Municipi
1
Comarca
26
Catalunya
100.123

Conreus de vinya

Municipi
1
Comarca
15
Catalunya
59.533

Altres conreus llenyosos

Municipi
0
Comarca
3
Catalunya
7.111

Conreus en hivernacle

Municipi
0
Comarca
0
Catalunya
752

Horts per a consum propi

Municipi
0
Comarca
2
Catalunya
206

Terres llaurades

Municipi
152
Comarca
1.372
Catalunya
800.833

Explotacions amb SAU

Municipi
39
Comarca
326
Catalunya
53.903

Explotacions amb ramaderia

Municipi
24
Comarca
221
Catalunya
10.890

Caps de bovins

Municipi
3.913
Comarca
17.603
Catalunya
676.097

Caps d'ovins

Municipi
527
Comarca
27.016
Catalunya
488.771

Caps de cabrum

Municipi
_
Comarca
1.952
Catalunya
69.820

Caps de porcins

Municipi
_
Comarca
9.584
Catalunya
8.192.796

Caps d'aviram

Municipi
_
Comarca
204.300
Catalunya
42.544.012

Caps de conilles mares

Municipi
0
Comarca
0
Catalunya
138.400

Caps d'equins

Municipi
320
Comarca
2.117
Catalunya
13.380

Habitatges iniciats de protecció oficial

Municipi
0
Comarca
0
Catalunya
1.530

Habitatges iniciats

Municipi
0
Comarca
5
Catalunya
16.311

Hotels

Municipi
4
Comarca
60
Catalunya
3.120

Places d'hotels

Municipi
99
Comarca
2.835
Catalunya
323.064

Càmpings

Municipi
2
Comarca
22
Catalunya
353

Places de càmpings

Municipi
219
Comarca
7.842
Catalunya
270.342

Turisme rural

Municipi
19
Comarca
103
Catalunya
2.588

Places de turisme rural

Municipi
121
Comarca
702
Catalunya
20.963

Turismes

Municipi
144
Comarca
4.050
Catalunya
3.513.245

Motocicletes

Municipi
16
Comarca
672
Catalunya
923.204

Vehicles industrials

Municipi
88
Comarca
2.033
Catalunya
755.312

Altres vehicles

Municipi
20
Comarca
581
Catalunya
183.647

Parc de vehicles

Municipi
268
Comarca
7.336
Catalunya
5.375.408

Residus municipals per càpita (kg/hab./dia)

Municipi
1,73
Comarca
2,02
Catalunya
1,42

Recollida selectiva de residus municipals (%)

Municipi
70,3
Comarca
62,5
Catalunya
46,7

Establiments amb declaració de residus ind.

Municipi
_
Comarca
24
Catalunya
15.622

Generació de residus (tones)

Municipi
_
Comarca
54,13
Catalunya
3.823.878,74