14° / 2° Intervalos nubosos con lluvia escasa

PYRFER PIRINEOS DE HIERRO. RED DE MUNICIPIOS DEL HIERRO PARA UNA ESTRATEGIA TURÍSTICA PATRIMONIAL Y SOSTENIBLE CONJUNTA

L’Ajuntament d’Alins participa des de fa un anys al PROJECTE POCTEFA PYRFER que té l’objectiu de valoritzar el patrimoni material i immaterial vinculat al ferro a la regió est de POCTEFA a través del treball en xarxa de municipis experts en el coneixement, la preservació i la transmissió d'aquest llegat. L'intercanvi de tècniques, experiències i bones pràctiques dels socis PYRFER, aplicant els principis de la CETS, ha de reforçar les intervencions coordinades i de suport a la creació d'una estratègia turística i sostenible transfronterera com a motor competitiu. Mitjançant el projecte es pretén valoritzar el patrimoni natural i cultural mitjançant enfocaments conjunts de desenvolupament sostenible. El resultat final de PYRFER és la consolidació d'una xarxa de municipis especialitzats en la valorització del patrimoni metal·lúrgic de manera turísticament sostenible i que participi activament en l'elaboració i l'execució d'una estratègia comuna patrimonial del conjunt del territori POCTEFA (producte turístic). El projecte ha estat cofinançat al 65% pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) a través del Programa Interreg V-A Espanya-França-Andorra (POCTEFA 2014-2020 Per a més informació: web del Programa : www.poctefa.eu